Hana Sahhu-Arah (CZ)

Již to bude nějaká doba, kdy jsem byla povolána k titanovým pyramidám, začaly se skládat vize, vzpomínky a informace, až jsem měla svou první pyramidu doma. Trvalo nějaký čas, abych mohla prozkoumat tuto energii mnoha způsoby. Zlomový okamžik byl při mém pobytu ve tmě, kde jsem měla pyramidu s sebou a uvědomila jsem si, že je to velmi mocný energetický nástroj, který nám měl být na Zemi předán a že jej tak jako křišťály mám zprostředkovat lidem jako jeden z nástrojů plánu vzestupu. Vnímám, že každý na titanovou pyramidu může reagovat odlišným způsobem. Proto nabízím část mého pohledu a osobní zkušenosti, které jsem prožila, a tak jak to vnímám já.

Moje první vize než mi pyramida došla, byla z mezigalaktického prostoru, místu, které bylo určitou křižovatkou, kde bylo mnoho portálů, ale také megalitická hvězdná brána. Na tomto místě byla klíčová právě titanová energie v různých podobách a souvisela s energetickým přesunem skrze brány a přístupem pro portálů. To, že na místě byly krystaly, jejich hologramy a klíče, mě ani nepřekvapilo. Vnímám, že je zde mnoho lidí, kteří putovali skrze toto místo, a tak ho velmi dobře znají.

A jak působí titan ve formě pyramidy pro nás na Zemi? Jeho hlavním aspektem je silné generátorické pole, které na každého může působit jinak a vnímám, že práce s ní má určité časové fáze…

V první chvíli, když jsem ji fyzicky přinesla domů a měla prostor, se okamžitě začala kolem mě dělat energetická kruhová síť, která okamžitě působila jako energetický generátor pro mé fyzické tělo. Energie prostupovala tělo, buňky, DNA, různé tělní informační sítě, kde docházelo k překódování, zarovnání, omlazení a to samé se dělo v mozku, kde se doslova zrušili sítě, jenž už byly slabé (staré vzorce, programy, jenž už nepracovali, avšak pořád tam byl spoj). Energie pak začala naplňovat další má jemnohmotná těla a zaplnila celý můj aurický prostor, který začala víc a víc rozprostírat do prostoru. Vnímám, že tento proces může trvat u každého individuálně, u mě trval několik dní, u někoho může trvat několik měsíců, navíc pokud máte problémy s fyzickým tělem, kde bude docházet k léčení a regeneraci. Její energie narovnává a napravuje na mnohých úrovních, a tím léčí to, co je v nerovnováze. Toto je první fáze, která je zde pro lidi jako nástroj pro podporu a regeneraci fyzického těla. Doplňovat lidem energii, léčit a jejich vibrace dostávat do další úrovně.

Po této práci těla pak přišla další fáze. Pyramida otevřela svou vrchní část (vrchol pyramidy) a objevil se zlatý světelný rotující orb, naše Vědomí se propojilo. Každý pracuje jinak, ale můžete si to představit jako:

a) propojení se se srdcem
b) propojení s vlastním zlatým erbem uvnitř nás
c) záměrem, svým Vědomím
d) dotykem

Doplním, že když se pyramida otevře, čeká na váš pokyn v podstatě záměr, který se shoduje s Božským plánem, aby mohla konat. Mně tam přišlo, ať mi ukáže, v jakých sférách pracuje a na jaké místo mě chce vzít. Váš záměr může být naprosto jiný a nechte se vést.

Propojením vyslala pyramida světlo nahoru do kosmického prostoru a mé tělo silně ukotvila do Země, držela mé energetické pole, abych se mohla vydat po tomto paprsku, ve kterém jsem napřímeně levitačně stála a putovala po jeho stopě tam, kde zamířilo její světlo. A vzala mě na místo, které je se mnou propojené… Tzn. navštívila jsem jednu část mé hvězdné domoviny, kde už se děly osobní věci a proto je zde nebudu uvádět, ale kde došlo k otevření určitých hlubokých vzpomínek, a tím zesílení mého galaktického Vědomí.

Jak jsem pak při práci zjistila, titanová pyramida může svým paprskem prostupovat různé dimenze, konkrétně pyramida základny 15 cm dokáže prostoupit až do 9D, pyramida větší základny 20 cm ale také, tam jakoby byl konec aktivního pracovního pásma této energie…

Když jsem za nějakou dobu dostala do rukou menší velikost, zjistila jsem, že menší pyramidy mají menší dimenzionální dosah a samozřejmě menší sílu na fyzické tělo, a tak proces aktivace a regenerace těl může probíhat déle a nemusí vás vzít paprskem až do 9D.

Já po celou dobu pracovala s pyramidou 15 cm, kterou doporučuji tedy těm, jenž se nechtějí omezovat dimenzionálním prostorem. Mnohým ale postačí i nižší dimenzionální úroveň.

Pro mě je tady hlavním aspektem titanové pyramidy práce s fyzickým a jemnohmotným tělem a nárůstem osobní energie, obnova vláken DNA, regenerace, omlazení a zarovnání, zvýšení vibrací, která nás pak může vést do astrálního vědomého prostoru.

S pyramidou mohu putovat na různé místa, do aktivačních komnat, avšak cítím, že to je stále prostor, který je se námi nějakým způsobem propojený a kde mě vždy čeká nějaké předání, učení a rozpomínání nebo aktivace.

Je to jeden z nástrojů, který nám byl dán pro otevření se multidimenzionální práci, propojení s našimi Vyššími Já a NadDuší a uvědomění si Nekonečnosti naší Duše.

 hvezdneduse.cz                                                                                                                                       krystalgalaxy.cz