Meditační pyramida č.1

Rok 2021 byl z pohledu titanových pyramid doslova přelomový. Rozhodli jsme se totiž postavit velkou pyramidu z toho nejčistšího titanu, v které by se mohlo pobývat, meditovat a provádět různé další zajímavé úkony. Nápad se objevil začátkem roku a realizace projektu trvala více jak šest měsíců. I když to tak třeba nemusí vůbec vypadat, jednalo se o velice náročný proces, který zabral docela hodně času. Nakonec jsme se ale dočkali a 15.9.2021 stanula pyramida na svém předem vybraném místě. Okolnosti tomu chtěli, že toto místo se nachází jen pár kilometrů od geografického středu České republiky, což  nám přišlo nejen symbolické, ale z energetického hlediska i velice praktické.

Naše první titanová pyramida má stejné úhly a poměry délek stran jako Cheopsova pyramida. Velikost základny je  3x3m a celková hmotnost téměř 300kg. Pro přepravu z místa výroby na místo určení byla vyrobena speciální konstrukce, aby se pyramida mohla naklopit a nepřesahovala šířku nákladního automobilu.

Intuitivně jsme na pozemku vybrali vhodné místo, požádali zemi o svolení a pustili se do práce. Většinu jsme zvládli svépomocí, nechtěli jsme do díla zbytečně míchat energie cizích lidí. Před stavbou samotného pódia jsme do výkopu uložili větší množství křišťálů a dalších minerálů/polodrahokamů. Pro povrch pódia pak jsme zvolili přírodní kámen travertin.

Cesta proběhla bez komplikací a pyramida dorazila v pořádku na místo. Tam už čekala technika s hydraulickou rukou a finální fáze mohla začít.

Nasměrovali jsme pyramidu jednou stranou na sever, aby mohly energie ideálně proudit a vše řádně zdokumentovali. Na fotografii je vidět, že pyramida nemá špičku, je plochá. To proto, aby se na ní dala postavit  “plná” titanová  pyramida 15x15cm o hmotnosti 3,25kg nebo později rotátor pro pokusy s dvěma rotujícími pyramidami.

Pyramida stojí na svém místě, načítá okolní prostředí, aklimatizuje se. I pejskům se moc líbí.

Hotovo, dílo se zdařilo, DĚKUJEME!

Postřehy z  pyramidy po několika měsících užívání

Na stránce “voda” podrobně popisujeme, jak nám pyramida během pouhých čtyř dnů vyčistila studnu a zbavila vodní filtr v domě od letitých nánosů rzi. Na stránce “záporné ionty” se zase pro změnu dočtete, jak ohromující vysoké hodnoty záporných iontů jsme uvnitř pyramidy naměřili hned první den instalace. Později, při dalších pokusech, se nám opakovaně potvrdilo, jaký obrovský potenciál titanová pyramida v tomto směru má. Další zážitky jsou rovněž nesmírně zajímavé, i když nespadají zrovna do roviny exaktně prokazatelných…

1. Motýl

Ve studené  garáži ležel podchlazený, zesláblý, nehybný motýl obalený pavučinou. Opatrně jsem z něj pavučinu odstranil a na dlani  jej vystavili slunečním paprskům. Motýl nereagoval.  Po delší době, kdy jsem už pomalu ztrácel naději v jeho záchranu, mě napadlo: dej ho do pyramidy! Vešel jsem tedy do naší “svatyně”, nechal otevřené dveře a s napětím čekal, co se bude dít. Po několika málo vteřinách spustil svá křídla, do té doby ve vertikální poloze, dolů, do vodorovné horizontální polohy. Ještě několikrát tento pohyb zopakoval, pak se otočil směrem k východu z pyramidy a odlétl. Běžel mi mráz po zádech, jeho “znovuzrození” v pyramidě netrvalo ani 2 minuty… O pár měsíců později se situace opakovala, opět motýl v garáži, v pavučině, křídla navíc vypadala poněkud pomuchlaně. Přesto ho dalo několik minut v pyramidě dohromady a motýl tak mohl šťastně odletět.

2. Kudlanka

Když si zvětšíme obrázek, uvidíme dole u vstupu do pyramidy dvě kudlanky, které prověřují čekající zájemce, zda-li jsou již na dostatečně vysoké spirituální úrovni, aby mohli vstoupit. Kudlanky nábožné lze z tohoto úhlu pohledu považovat za jakési strážce pyramid a silných energetických míst obecně. Naživo jsem měl možnost se s nimi setkat do té doby pouze dvakrát, jednou u moře na Krétě a podruhé v menhirovém kruhu v Klentnici u Mikulova. Obě tato místa lze považovat za energeticky velice silná. Asi nikoho nepřekvapí, když napíšu, že se kudlanky objevily i u nás na zahradě, kde stojí meditační titanová pyramida. Zajímavé je, že se tady objevily ještě před její fyzickou instalací v době, kdy teprve  plán na její výrobu teprve vznikal a kdy tedy pyramida existovala pouze v našich představách. Kudlanky evidentně k pyramidám patří..

 

3. Kouř z komínů

Bydlíme na vesnici, kam jsme před dvanácti lety “utekli” z velkoměsta. Užíváme si čistého vzduchu, který venkov skýtá, ovšem pouze do té doby, než přijde podzim a začne topná sezóna. Máme dva sousedy, každý na jiné straně a bohužel oba topí uhlím. I když jsou jejich domy od našeho vzdálené přibližně 60 metrů, tak při západním nebo východním větru nám kouř z komínů obalí dům a uhlí cítíme leckdy i uvnitř v místnostech. V těchto chvílích se mi vždy zrychluje tep a mám nezadržitelnou chuť “situaci se sousedy řešit”. Mojí partnerce se ale naštěstí vždy podařilo zklidnit mojí horkou hlavu a tak naše vzájemné sousedské vztahy naštěstí nedoznaly žádné újmy. Změna nastala po instalaci titanové pyramidě na zahradě. Přišel podzim, pak zima a já si jednoho dne uvědomil, že se letos ani jednou žádný nepříjemný kouř neobjevil, naopak, pokud se někde zatopilo, pohladila mě docela příjemná vůně. Vysvětlení může být ve změně kotle nebo dodavatele paliva, to je ale úplně jedno, pro nás je důležité, že změna přišla spolu s naší pyramidou…

4. Mobilní signál

V meditační titanové pyramidě nefunguje mobil, není tam vůbec žádný signál. Nedávno, když jsem byl v pyramidě a telefon si vzal kvůli nastavení budíku s sebou, mi volala jedna známá. Hovor samozřejmě neproběhl a když jsem jí později volal zpět, řekla mi, že  jí bylo operátorem sděleno, že volané číslo NEEXISTUJE! Ne že je nedostupné, ale že NEEXISTUJE! Opouští snad člověk vstupem do vyšších vibrací pyramidy  tuto realitu? Stává se snad vše uvnitř pro matrix neviditelným…? Jaký vzkaz nám tím Vesmír předává…?

5. UFO

Poslední dobou se hodně zajímám o fenomén zvaný UFO. Často si představuji, jaké by to asi bylo, setkat se osobně s bytostmi ze vzdálených civilizací.. Setkat se s přátelskými bytostmi z Vesmíru je dokonce jedním z mých velkých přání a v meditační pyramidě jej často mívám v hlavě. Protože jsou pyramidy zesilovače a akcelerátory našich myšlenek do fyzické reality, vůbec mě nepřekvapilo, když se najednou začaly v blízkém objevovat záhadná světla a podivné objekty.

První viděla moje partnerka z okna kuchyně. Brzy ráno, ještě za tmy, se na louce před domem nad zemí pohybovalo podivné velké světlo. Měnilo směr sem a tam, občas se zastavilo a jeho barva se přitom změnila ze žluté na oranžovou a naopak. Obletělo to dům a pomalu zmizelo za kopcem směrem k vesnici, odkud přišla druhá zpráva.

Paní vedle ve vesnici si šla večer zakouřit a pozorovala rovněž záhadně světlo na noční obloze, které se chovalo podobně, jako to na louce před naším domem. Tuto informaci jsme nalezli na jednom zpravodajském serveru pár dní po našem “setkání”.

Třetí případ hlásil jeden náš kamarád. Asi 30km východním směrem od nás viděl z auta stříbrný objekt blízko na obloze. O letadlo se nejednalo, letadla viděl v pozadí a měl tedy možnost objekty porovnat.

Čtvrtý případ se pak odehrál 30km od nás západním směrem. Dcera jednoho našeho známého spatřila cestou autem ráno za tmy vedle silnice neznámý objekt, který silně osvětloval přilehlou louku. Měla s sebou dvě děti a ty viděly to samé. Na tomto případu je zvláštní, že se opakovat dva týdny poté znovu, opět ranní cesta za tmy, děti v autě a na stejném místě stejná záře z neznámého objektu nad zemí.

Během krátké doby jsme tak v kruhu o poloměru 30km zaznamenali celkem 4 případy nápadně připomínající mimozemskou přítomnost.

6. Alobal

Jeden  francouzský pyramidový nadšenec a badatel  v knize popisuje, jak dal do pyramidy “nabíjet“ alobal, který pak následně přikládal sobě nebo jiným lidem na bolavá místa na těle. Po jeho přiložení měla bolest za určitou dobu odeznít. Chtěl jsem na sobě ten pokus vyzkoušet, ale uvědomil jsem si, že mě vlastně nic nebolí a tak bylo po pokusu. Až jednoho dne, při mém oblíbeném běhání, mě zničehonic začal po 12ti uběhnutých kilometrech bolet kotník pravé nohy. Jako bych měl výron a noha otékala. Žádně zranění ale vidět nebylo, pouze bolest byla veliká. Zkusil jsem nohu trochu rozhýbat a se zaťatými zuby doběhl zbývajících 12km domů. Tam jsem hned po koupeli přiložil alobal na bolavé místo a šel spát. Ráno byla bolest pryč a já si tak mohl na vlastním těle ověřit tvrzení onoho badatele.

                                                                                                                                                                           Martin