Voda

Voda, chemická sloučenina vodíku a kyslíku, patří k základním elementům, bez nichž by život na naší planetě nebyl možný. Vodu nalezneme téměř všude, jak v okolní přírodě, tak i uvnitř živých organismů. V lidském těle tvoří převážný podíl hmotnosti, který je proměnný v závislosti na věku a pitném režimu daného jedince a dosahuje až 80%. Dalo by se tedy bez nadsázky říci, že voda je naším stavebním materiálem a její kvalita je proto nesmírně důležitá pro zachování našeho zdraví.

Kvalitu vody ovlivňují nejen látky v ní obsažené, ale i energetické vlivy okolního prostředí, které na ní působí. V reakci na toto působení pak voda mění svojí strukturu a pokud bychom pod mikroskopem nafotili její zmrzlé krystaly, viděli bychom, že čím jsou harmoničtější okolní vibrace, tím krásnější a symetričtější obrazce se v krystalech vytváří. Voda ze studánek a z léčivých pramenů, anebo třeba i obyčejná kohoutková voda, která je ovšem po určitou dobu  vystavená harmonickému působení, vytváří ve struktuře svých zmrzlých krystalů nádherné mnohostěny a sněhové vločky.

Voda se zapojuje do celé řady důležitých procesů v těle a její kvalita je proto pro jeho správné fungování zcela zásadní. Dokáže ulevit nejen od bolesti, ale i od mnoha dalších nepříjemných stavů. Pomáhá navracet tělo do stavu zdraví.  Kvalitní vodu lze proto právem  považovat za léčivou. Oproti tomu nekvalitní chemicky upravená voda zdaleka nedokáže plnit svůj účel a organismus se jí proto snaží co nejrychleji vyloučit.

 

Pyramidální voda

O tom, že pyramidy pozitivně ovlivní vodu, kterou do nich umístíme, už dávno víme. Ne každý si ale může doma postavit větší pyramidu, aby se do ní vešla nádoba s vodou. Zajímalo nás proto, jak ovlivní vodu titanová pyramida, kterou umístíme v její bezprostřední blízkosti. Upravovat vodu tímto způsobem by bylo prostorově méně náročné. Udělali jsme tedy následující pokus. Domluvili jsme se s jednou švýcarskou fotolaboratoří, že nám nafotí zmrzlé krystaly naší pyramidální vody. Přes víkend jsme postavili lahvičku s vodou k titanové pyramidě, v pondělí lahvičku zabalili do alobalu (aby byla voda v ní chráněná před okolními vlivy) a poslali expres letecky do Švýcarska.

Po několika málo dnech jsme z laboratoře obdrželi emailem větší množství fotografií. S napětím jsme začali jednu po druhé otvírat. Zobrazovaly se nám krásné geometrické útvary, mnohostěny a sněhové vločky, přesně tak, jak je známe z fotografií Masaru Emota. Jeden obrázek hezčí než druhý, radost pohledět. Nakonec nám zbývalo otevřít už jen jeden úplně poslední.

Než popíšeme, co na něm bylo, je potřeba zmínit jednu důležitou věc. Martin, u kterého doma pokus s titanovou pyramidou probíhal, se posledních pár let věnuje intenzivně běhání. Od počátečních krátkých běhů se dostal postupně až na delší tratě v délce 50 km. Je to jeho veliká záliba, dalo by se říci, že je tělem i duší běžcem a ve svém energetickém poli má tuto informaci zapsanou. No a když jsme konečně otevřeli tu poslední fotografii, objevila se na ní dokonalá postava běžce. Jak fascinující!

Co se vlastně stalo? Titanová pyramida přečetla informaci z Martinova energetického pole a tuto informaci předala vodě. Z nehmotné  úrovně tak dala vzniknout hmotnému dvourozměrnému obrázku a z informace se stala projevená forma. Úžasné. To nám potvrdilo naší dosavadní zkušenost, že titanové pyramidy  mění vlnění na částice, čímž podporují proces manifestace myšlenek do trojrozměrné fyzické reality.

 

Titanová pyramida v bazénu

Další pokus byl rovněž velice zajímavý. Máme na zahradě bazén s filtrací a elektrolýzou slané vody. Když jsme vloni v létě omylem vypnuli filtraci, vytvořilo se ve vodě za tři dny tolik řas, že voda zezelenala a úplně ztmavla. Naštěstí se po opětovném zapnutí filtrace vše samo uvedlo do původního stavu, takže voda byla brzy zase krásně průzračná.

Letos se porouchal motor filtračního systému a bazén měl zůstat několik dní bez nutné cirkulace vody a elektrolýzy. V hlavě nám hned naskočily obrázky zelené vody z loňského léta a tak jsme se rozhodli udělat malý pokus. Do bazénu jsme umístili jednu naší titanovou pyramidu o velikosti základny 10 x 10 cm. Jaké bylo naše překvapení, když po třech dnech byla voda pořád krásně průzračná, žádné stopy po řasách, jako by filtrace a elektrolýza byly po celou dobu v provozu. Dokonce ani po týdnu, kdy přijel technik s náhradním motorem, nebyl ve vodě ani sebemenší náznak tvorby řas. Úžasné!!!

O vlivu pyramid na čištění vody jsme slyšeli a četli již mnohokrát. Když to ale člověk zažije na vlastní oči, je to fascinující. Říkáme si, jak je možné, že se o takových věcech veřejně nemluví, proč se takových pomůcek hromadně nevyužívá…? Neexistuje problém, na který by Vesmír současně nenabízel řešení. Chce to být jen otevřený informacím, přicházejícím nápovědám a pomoc se vždy ve správnou chvíli objeví.

ilustrační foto

 

Meditační titanová pyramida a studna

Bydlíme už 12 let ve vesnici na úpatí Železných hor a máme na zahradě vlastní studnu. Voda ale není bohužel vůbec vhodná k pití, obsahuje příliš mnoho železa. Museli jsme proto na přívodním potrubí nechat nainstalovat několik filtrů, aby se dala  pít. První filtr zachytává ty největší nečistoty, které voda obsahuje a kvůli nadměrnému množství železa  je celá  vnitřní strana jeho plastového tělesa potažená rzí. Rez nejde odstranit, každé dva měsíce to při pravidelném čištění neúspěšně zkoušíme. Filtr je už dlouhých dvanáct let zkrátka rezavý a přes to nejede vlak…

Když jsme na sklonku léta 2021 postavili na zahradě velkou meditační pyramidu (více info na podstránce “meditační pyramidy“), nebylo vůbec naším záměrem nějakým způsobem ovlivňovat vodu, na tu jsme si v této souvislosti popravdě ani nevzpomněli. Naše priority byly jinde.

Pro stavbu pyramidy jsme intuitivně vybrali místo vzdálené  12 metrů od studny a 15.9.2021 jí nainstalovali. Čtvrtý den po instalaci, tedy v neděli 19.9.2021, jsem šel provádět údržbu filtrace umístěné v domě, kterou dělám pravidelně každý druhý měsíc po dobu dvanácti let. Filtrace v domě je od pyramidy vzdálená 35 metrů, viz. nákres:

Jaký byl můj úžas, když jsem spatřil filtr… po rzi ani památky! NEUVĚŘITELNÉ!!! Stěny plastové nádoby, v které je filtr umístěn, byly čisté a průhledné jako sklo, voda uvnitř průzračná. To, že Rusové během svých četných pokusů stavěli pyramidy nad studny a čistili tak vodu od různých nečistot včetně radiace, jsem věděl už dávno. Ta informace mi přišla hodně zajímavá, ale pustil jsem jí záhy z hlavy. Když ale postavíte pyramidu 12 metrů od studny a za 4 dny se vám vyčistí filtr v domě  vzdáleném dokonce 35 metrů od pyramidy, tak je to opravdu velká síla!

 

O pyramidách se říká, že čistí a harmonizují okolní prostor. Že ale dokáže titanová pyramida vyčistit vodu na tak velkou vzdálenost a navíc v tak krátké době, to je opravdu úctyhodný výkon. Kdybychom to neviděli na vlastní oči, tak by se nám tomu možná ani nechtělo věřit… 🙂

Martin