Duchovní aspekty

Pojem pyramida a vzpomínka na starodávné civilizace, které stavěly pyramidy, aby dosáhly vyšší frekvence vědomí, rovnováhy a vzájemné komunikace, vyvolává u většiny lidí mnohé otázky, jež navazují na naše skryté vědění uchované v paměti buněk. Jak se tato stará vědění a učení vynořují, můžeme se rozpomenout na jejich pozitivní vlastnosti  a aplikovat je v dnešní době. Zájem o vyšší poznání pravdy nám může pomoci si vzpomenout na to, jak byly pyramidy používány, aby byly naše frekvence očištěny a povýšeny, a jak jsou stavebním kamenem krystalické reality bytí, do které se rodíme.

Tyto stavby podporují harmonii a stabilitu. Energie titanových pyramid může iniciovat a posílit schopnosti každého člověka, jež se projeví procitnutím a rozhodnutím pro zdravé bytí v rovině fyzické, energetické, psychické ale i duchovní. Pyramidální energie může vyrovnávat Jin a Jang prostoru, harmonizovat biopole živých organismů, lidí, rostlin a zvířat s dosahem až do čtrnáctidimenzionálního kotvení.

Pokud jsou lidé titanovými pyramidami osloveni a přitahováni, mohou se vcítit do jejich inspirativního energo-informačního pole, mohou s nimi žít v těsném sepětí a mohou následovat jejich vedení.

Lidé, kteří již do určité míry rezonují s vyššími frekvencemi bytí (lásky, soucitu, ultra dimenzionálního vědomí), mohou být používáním titanové pyramidy posíleni v celkovém pocitu pohody, jelikož mohou vyčistit něco z „nepořádku“, jako jsou např. myšlenkové vzorce, elektrosmog atd. Mají schopnost čistit prostor od “odinkarnovaných” entit (duchů), posilovat Feng-šuej, zbavit tělo disharmonických miasmat nebo jiných neužitečných substancí. Čistit ekologické nerovnováhy, vodní živly, sousedské spory a stará energetická traumata. Pyramidy mohou rovněž vyvolat vzpomínky na celistvost.

Titanové pyramidy mají schopnost vybalancovávat element kovu (a další elementy) v lidském mezimozku, kde se  představy  stávají realitou v našem životě. Více uzemňují tvořivý princip ve své celistvosti pro každou osobu a nechávají vzniknout koncepcím, které mohu být v každodenním životě velmi prospěšné.

Pomáhají uzemnit tělo a ducha a vytvářet vnitřní informace o vlastním energetickém poli.

Uvnitř titanových pyramid existuje  informační pole,  které může být hmatatelně vnímáno v různých aspektech lidské podstaty a může člověku ukázat cestu těžkostmi.

Pro jedince se stávají jeho vlastní pravou hodnotou a pro okolí neviditelným hodnotným členem společnosti. Moudrost a duchovní vlastnosti titanových pyramid byly vysokými duchovními bytostmi dokonale prozkoumány a nyní jsou v pozemské rovině realizovány. Bytosti, které lidstvu předaly informace o titanových pyramidách, jsou vysoce vědomé. Tyto titanové pyramidy jsou vyráběny lidmi s nejvyššími záměry lásky, čistoty a moudrosti.

Jsou to vysokofrekvenční uzemňovací, propojovací a inspirující nástroje, které pomáhají v současné době planetě Zemi a všemu projevenému životu.

Christine Hodil

 

Meditace s Ti pyramidou (moje zkušenost)

Po harmonizaci a spojení se s vnitřním Já jsem obdržel úvodní informace, že titanová pyramida zhotovena v rozměrech posvátné geometrie má tyto vlastnosti:

1. Pyramida má schopnost nasávat božskou energii barvy zlato-tyrkysově-růžové kolmo ke své základně. Od této se odráží a prochází bočními stěnami v podobě gejzíru transformované energie sytě modré barvy. Transformovaná energie má tvar miniaturních kuliček. Při jejich zvětšení mají tvary pampelišek s tisíci paprsky.

2. Pyramida se v novém prostředí určitý čas nabíjí, cca 60 minut.

3. Majitel pyramidy by měl provést rituál očisty podle vlastního uvážení a přivítat novou živou bytost se svým vědomím v novém prostředí.

4. Když je bok pyramidy nasměrován na magnetické póly sever – jih, zvyšuje se účinnost dosahu tryskající transformované energie, nikoliv však její kvality.

Vliv transformované pyramidální energie

na člověka:

– ovlivňuje jeho aurické pole a velmi intenzivním způsobem probouzí další vlákna nekódované DNA (nárůst intuice, telepatie a dalších skrytých vlastností).
– výrazně rozpouští disharmonické projevy shluků energií v auře člověka (může i dojít k zhoršení zdravotního stavu na přechodnou dobu, což je projevem začátku uzdravovacího procesu).

na okolí:

–  sanuje vyzařování z geopatogenních zón
–  rozpouští elektromagnetický smog
–  je schopna likvidovat opad, jenž se uvolňuje z chemtrailsových oblaků v okamžiku, když se škodliviny dostanou do oblasti působení pyramidy ve výšce cca 520 metrů.
– harmonizuje  prostředí o průměru cca 1 km.

Procítil jsem informace a pak se zeptal : “Jak pracovat s Ti pyramidou?” došlo k obrovskému zesílení světelných sloupů nahoru i dolů z mého duchovního srdce. Nastal “poprask” na nebesích, neboť se bude dít něco velkolepého. Byl jsem ve svém středu a chtěl začít komunikovat s pyramidou. Byla mimo mne, a tak jsem ji pozval dovnitř do mého duchovního srdce a zeptal se ji:

1.  “Jak se jmenuješ?”   “Můj správný název je paramada.”

2.” V čem je tvá významnost pro pomoc člověku?”  “Mám ve svém geometricky prostorovém středu své vědomí (energoinformační pole – světle zlatá paprskovitá kulička) a využívám molekulární strukturu titanu ve spojení s geometrickým tvarem pyramidy jako nejúčinnějšího zářiče mého vědomí do prostoru. Jsem v kontaktu se všemi projevy energií (jejich kmitočtů) od 1.D – 7.D a u zcela specifických konstelací do 9.D. Jsem jako stupnice klavíru, na které je možno ladit,  jako velmi dlouhá svorkovnice s možností zapojování požadované dílčí frekvence.

3. “Jak pracovat s tvým vědomím?”

– a/ “nijak, jsem naladěna na optimální kmitočty 1D – 7D.” v celkovém množství 1024 podtónů.

– b/ “Pokud se rozhodneš, že chceš komunikovat cíleně s mým vědomím, pak mně můžeš individuálně naladit, ale věz o následujících skutečnostech”:

– přistupuj k tomuto kroku na základě své vnitřní zralosti a rozhodnutí (zvědavost není zcela vhodná)

– vizualizuj si pyramidu před 3. okem (bude mít tmavou barvu). Na jedné ze stěn napiš tiskacím zlatým písmem své duchovní jméno

– pyramida se začne otevírat (4 stěny od vrcholu se otevřou) a uvnitř uvidíš světelnou kuličku – vědomí pyramidy

– začni s vědomím pyramidy komunikovat a v největší pokoře popros, jak má být pyramida přeprogramována.

Zbyšek