Zbyšek

Jedná z věcí, o kterou se zajímám celý život, je zakázaná archeologie. Je to touha po poznávání zemí opředených mystikou a nevysvětlitelnými záhadami. Historie lidstva je totiž jedna z nejvíce utajovaných disciplin.  Má to samozřejmě své racionální důvody.

Pokud člověk žije pouze z nabídky, která je mu předkládaná prostřednictvím vědeckých poznatků a ty pak vyhodnocuje svým rozumem, tak doslova duchovně živoří. Jedinci jsou častokrát nabízeny rozporuplné a dokonce protichůdné informace a člověk je záměrně odváděn od věci podstatných k méně podstatným. Přesto plně respektuji životní postoje lidí, kteří používají pouze ryze materiální argumenty, neboť je to součástí jejich životního plánu.

Na druhé straně existuje a je stále připravena duchovní výuka člověka. Jedná se o zcela přirozený proces, kdy si ve skutečnosti jedinec pouze připomíná v rámci svého mimosmyslového intuitivního vnímání to, co má hluboko ukryto v buňkové paměti, jako například nabyté zkušenosti a vědomosti z minulých životů.

Současná a nadcházející doba přináší a bude přinášet stále více informací o odhalování skrytých souvislostí a záhad lidské civilizace. Pokud je člověk otevřen tomu, že existuje něco mezi nebem a zemí a k tomu využívá vlastní intuici, pak látka a výukový proces se přihlásí sám. Jediná podmínka jeho získání je otevřít se alternativním sdělením a nechat působit vlastní intuici. Intuice je úžasný komunikační nástroj, který byl zcela přirozeně používán našimi dávnými předky, avšak vlivem nevhodného duchovního vývoje člověka došlo záměrně k jeho potlačení. Intuice je úžasné koření života. Je to první stupeň komunikace se svou skutečnou podstatou, se svým Já. Ten, kdo pouze připustí tuto úvahu, nemluvě o jejím praktickém používání, ten velmi rychle zaznamená kvalitativní změnu ve svém životě. Mne intuice doprovází celým životem. Mým životním krédem je být otevřen všemu, ale rozhodovat se podle vlastní intuice, podle hlasu svého srdce.

Měl jsem vizi…

Jsem ve vesmírném vzduchoprázdnu a poslouchám posvátné ticho. Dívám se na planetu Zemi. Působí dojmem, že ještě žije, ale chybí ji jiskra života. Alegoricky mi připadá jako žába v hrnci, ve kterém se postupně ohřívá voda. Žába se tomu snaží přizpůsobit, ale vnitřně cítí, že něco není v pořádku.

Dívám se na Zemi a kolem ní spatřuji bublinu, temný obal, který brání prostupu světla na planetu.

A pak jsem měl vizi.

V Hefaistových dílnách kovají Titáni zvláštní předměty. Svým tvarem jsou to pyramidy, svým obsahem jsou z čistého titanu. V okamžiku nabytí konečného tvaru dle proporcí posvátné geometrie dochází u těchto pyramid k jejich základní aktivaci. Do špičky pyramidy vnikne světelný paprsek a ze základny začne emitovat do prostředí proud energie. V Hefaistově dílně vidím nespočet aktivních titanových pyramid. A tak se ptám Titánů, proč to dělají? Odpovědí je pouze úsměv, kdy z jejich tváří odezírám : „Jednou přijde čas…“

A pak vidím, jak Titáni kovají dvě ve vzduchu zavěšené obrovské pyramidy z titanu.

Po dlouhé námaze odkládají kladiva…

…a levitující pyramidy spojí základnami k sobě.

Do svých plic naberou Božský dech a cíleným výdechem roztočí bipolární pyramidu.

Za určitý okamžik nastává vesmírný záblesk. Paprsek vycházející ze špičky horní pyramidy prorazí temný obal a směřuje ke zdroji. Paprsek ze špičky dolní pyramidy osvětlí planetu Zemi.

To je konec a zároveň začátek…

Martin

Patnáct let jsem strávil za volantem kamionu, kouřil, rád si dal po šichtě pivko, cpal se uzeninami a podobnými nezdravými potravinami. Pak přišel silný vnitřní impuls a já típnul poslední cigárko, dopil poslední pivko, škrtnul ze svého jídelníčku maso a práci dálkového řidiče, která mě do té doby bavila, pověsil na hřebík. Začalo mě přitahovat vnitřní poznání a to změnilo celý můj dosavadní život.

Nastoupil jsem na cestu, kterou poslední dobou prochází mnoho lidí, přes různé detoxikace (včetně jednadvacetidenního půstu o destilované vodě), týdenního pobytu ve tmě, až po očistné práce s indiánskými šamany v Amazonii. To vše čistilo a zcitlivovalo moje tělo natolik, že pro mě pak bylo určitým způsobem snažší vnímat jemnohmotné energie. To se mi později hodilo právě při setkání s pyramidami…

Titanové pyramidy se na mojí cestě objevily už před mnoha lety  a musím říct, že mě fascinují čím dál více. Už jen jejich pouhá přítomnost totiž úžasným způsobem propojuje můj fyzický svět s jemnohmotnými  sférami. Díky nim ke mně proudí obrovské množství jemnohmotné energie, která mi pomáhá jak na fyzické, tak i psychické a spirituální úrovni. Mají obrovskou čistící schopnost a pomáhají mi tak postupně  se zbavovat jednotlivých vrstev nánosů balastu, který tvoří překážku na cestě k mojí vnitřní podstatě.

Pomoc, kterou mi titanová pyramida poskytuje, vnímám na dvou úrovních. Pasivní, kdy s pyramidou nikterak vědomě nepracuji a už jen její pouhý tvar, který je prvkem posvátné geometrie a tedy součástí vesmírné architektury, vytváří silnou energetickou ochranu a podporu svému okolí. A zároveň i aktivní, kdy je možné využívat pyramidu jako akcelerátor pro naplnění konkrétních cílů a záměrů.

 

Titanové pyramidy jsou velkým dobrodružstvím…