Hmota

Hmotu (molekuly, atomy) udržuje pohromadě určitá síla, energie. Čím větší síla, která drží atomy a molekuly pohromadě, tím pevnější hmota. Titan patří k nejpevnějším prvkům na planetě, je tedy jasné, že energie, síla, která drží atomy titanu pohromadě, musí být obrovská. “Pracujeme-li“ s pyramidami vyrobenými z titanu, pracujeme s velice silnou energií

 Mytologie

Pojem titan pochází z řecké mytologie. Titáni byli synové boha Urana (boha nebe) a Gai (matky země). Když Uran ovládl svět, žádala Gaia titány, aby zbavili Urana vlády za to, že uvěznil jejich sourozence do nitra země. Odhodlal se k tomu pouze jeden – Kronos. který její prosbu splnil a Urana odstranil.

Označení titán značí bytost velkého ducha, mimořádných schopností, velikána, génia. Titanismus pak značí boj jednotlivce proti velkým silám, je symbolem lidského úsilí přiblížit se božskému.

Titan v sobě nese frekvenci tvoření, aktivuje energii začít cosi nového, vyjít  s něčím ven na veřejnost. Tuto frekvenci je možné využít k překonání strachu ze selhání, snazšímu rozhodování, k nalezení vnitřní síly stát se sám sebou.

Alternativa

Titan je výjimečný svým silným energetickým působením a komunikačními schopnostmi. Již malé množství titanu dokáže emitovat do svého okolí velmi silné energetické pole, na které dokáže lidská bytost, ve své současné fázi vývoje, velmi citlivě reagovat.. Díky zvláštní organizaci atomové a molekulární struktury je titan zároveň schopen přijímat, vysílat a ukládat datové prvky, dalo by se tedy bez nadsázky hovořit o vysokých komunikačních schopnostech.

Prvek

Titan je šedý, až stříbřitě bílý, lehký a tvrdý kov. Vyniká svojí pevností v tahu a zároveň lehkostí. Oproti železu, které má měrnou hmotnost 7.85kg/dm3, má titan pouze 4,5kg/dm3. Kromě lehkosti je jeho velkou předností větší houževnatost a pevnost při namáhání, čehož se hojně využívá například v technologiích leteckého a kosmického průmyslu. Vysoká odolnost a chemická netečnost čistého titanu je rovněž využívaná v medicínském odvětví jak k výrobě chirurgických nástrojů, tak i nejrůznějších implantátů za kostní tkáně

Přestože je titan sedmým nejrozšířenějším kovem v zemské kůře, byl po dlouhou dobu velmi vzácným a drahým materiálem. Důvodem je skutečnost, že běžné hutní metody, které se obvykle využívají k výrobě jiných kovů, jsou v případě titanu neúčinné. Náročná technologie jeho zpracování, která byla poprvé vyvinuta v Sovětském Svazu v padesátých letech minulého století, byla ze strategických důvodů po dlouhou dobu utajována. Dnes je titan na trhu celkem dostupný, jeho cena je však díky náročnosti zpracování poměrně vysoká. Platí zde, že čím čistší titan, tím vyšší cena.

 

Tabulka čistoty titanu dle normy ASTM, kde vidíme rozdělení do čtyř tříd podle  míry znečištění a optimální aplikace (kosmický průmysl, letectví, zdravotnictví)

 

Titan, který používáme k výrobě pyramid, je chemicky čistý  (viz. obrázek z našeho atestu)

Hodnoty jednotlivých prvků jsou uvedeny v desetinách (tisícinách) procent a abychom zjistili čistotu titanu, je potřeba hodnoty jednotlivých prvků sečíst a výsledek následně odečíst od čísla 100.