Záporné ionty

Ionty jsou elementárními nosiči elektrického náboje ve vzduchu. Jedná se o atomy nebo molekuly a mohou mít buď kladnou nebo zápornou povahu. Kladné ionty jsou pro náš organismus škodlivé a vyskytují se především v uzavřených budovách, vydýchaných kancelářích, klimatizovaných místnostech. Záporné ionty jsou naopak pro lidské tělo prospěšné, mají velmi pozitivní vliv na zdraví, psychickou pohodu a jsou rovněž významným zdrojem energie. Denně nám totiž doputuje do plic obrovské množství vzduchu a proto je jeho kvalita velice důležitá.

Záporné ionty se hojně vyskytují ve zdravé přírodě: u vody, na horách, v lese a ne náhodou proto jezdíme do těchto míst na dovolenou, abychom načerpali tolik potřebnou energii. Vyšší koncentrace lehkých záporných iontů činí vzduch svěžejší, dýchatelnější a čistší. Atmosféra obsahující vysokou koncentraci záporných iontů má antibakteriální účinky, kladný vliv na krevní oběh, zvyšuje se jeho pH a klesá sedimentace. Záporné ionty rovněž eliminují nadbytečné volné radikály v těle, stimulují jeho myšlenkovou činnost a zlepšují paměť, dochází také k růstu duševní i fyzické výkonnosti jedince.

V místech, kde dlouhodobě pobýváme, by se měla koncentrace záporných iontů v jednom krychlovém centimetru pohybovat ideálně mezi 1.000 – 5.000. Pár příkladů ze života:

Titanová pyramida a záporné ionty

Jedním z činitelů, které se podílejí na ionizaci vzduchu na naší planetě, je kosmické záření. Pyramidy, coby koncentrátory kosmického záření, by tedy z logiky věci, měly záporné ionty produkovat. Pořídil jsem si  proto  měřící přístroj od firmy Alpha Lab, abych si toto ověřil.

                                                                 

Protože máme doma už delší dobu větší množství pyramid, nepřekvapilo mě, že je u nás hladina záporných iontů vyšší a pohybuje se v průměru někde mezi 2000 – 4000 jednotek na cm3, tedy přímo ideální stav pro místo dlouhodobého pobytu! To kdyby měl každý doma, přišla by zdravotnická zařízení o spoustu klientů…

Titanové pyramidy tedy opravdu dokáží produkovat záporné ionty. A navíc přirozenou cestou, žádné technické ionizátory na bázi elektrického výboje. Titanové pyramidy nám tak doma vytváří stejně kvalitní prostředí, jako nabízejí nejčistší a nejzdravější místa v přírodě! Už chápu, proč jsem z nadbytku energie začal nedávno běhat…

                                                                                                                                                                   Martin

 

Meditační pyramida a záporné ionty

Koncem léta 2021 jsme na zahradě postavili velkou meditační pyramidu z čistého titanu. Základna 3x3m, kopie Cheopsovy pyramidy (zlatý řez), hmotnost téměř 300kg (více podrobností viz. menu “meditační pyramidy“). To, co nám doteď ukázala, je naprosto fascinující a zaslouží si samostatnou kapitolu. Zde se budeme věnovat “pouze“ tématu záporných iontů.

První den, když byla pyramida usazena na předem vybraném místě a všichni odjeli, jedna z prvních věcí, kterou jsem se rozhodl udělat, bylo měření záporných iontů uvnitř pyramidy. Měřící přístroj ukázal hodnoty kolem 1000 jednotek, tedy nic výraznějšího, než se v tu chvíli dalo naměřit venku. V tom jsem si ale uvědomil, že se tady pyramida ani neměla čas aklimatizovat, že jsem se s ní ještě navíc ani nepřivítal a už tady běhám s měřákem…

Vstoupil jsem tedy znovu do pyramidy, tentokrát pokorně a s úctou, jako když vstupuji do svatyně a položil se na lůžko. Začal jsem se na ní nalaďovat, propojovat se s ní. Cítil jsem, že jsem v pyramidě a ona je současně ve mně, že jsou naše vědomí propojená. V tento moment jsem jí u nás přivítal, poděkoval za setkání, které bylo nepochybně dopředu naplánované a požádal jí o budoucí spolupráci. Pak jsem vyšel ven, posadil se před pyramidu a dokončil její aktivaci.

Když jsem skončil, vzal jsem znovu měřící přístroj a vstoupil dovnitř. To co následovalo, bylo naprosto fascinující a já oněměl úžasem! Hodnoty záporných iontů začaly před mýma očima strmě stoupat. Z původního jednoho tisíce se to vyhouplo na deset, dvacet, třicet, sto tisíc! Když se to vyšplhalo v krátkém čase na pět set tisíc, běžel jsem ze zahrady domů pro přítelkyni Marcelu, aby to také viděla. Spolu jsme pak v úžasu pozorovali, jak hodnoty letí stále výš a výš, až se zastavily na čísle 1.900.000 (slovy jeden milión devět set tisíc) záporných iontů na centimetr krychlový!!!

Druhý den ráno jsem šel znovu měřit ionty a  hodnoty se opět pohybovaly pouze mezi jedním a dvěma tisíci. Lehl jsem si tedy na lehátko a začal se nalaďovat na pyramidu, Vesmír, Plejády… Čísla se dala do pohybu! Pokračoval jsem v propojování se s pyramidou, pomalu to stoupalo  s menšími výkyvy k devíti tisícům, pak se to ale splašilo a začalo rychle růst o desetitisíce  na 50, 60, 70 tisíc. Pokračoval jsem v propojování a skočilo to přes 100 tisíc. Sedl jsem si, dával měřák na různá místa a to už to skákalo po statisících až přes 500.000!

Třetí den po vstupu do pyramidy hladina iontů opět nízká, cca 1000 jednotek na 1cm3. Po napojování se na pyramidu jen velmi pozvolný vzestup na 2-3 tis., tedy nic moc. Pak jsem najednou začal zívat  a při jednom hlubším očistném výdechu jsem hodil očkem po měřáku a najednou skok na desetitisíce jednotek! Pak ale zase dolů na minimální hodnoty. Při dalším zívnutí/hlubokém výdechu skočily jednotky na 100 tisíc! Pak opět zpátky dolů. Čím hlubší zívnutí, tím vyšší čísla. Když jsem nakonec zívl a  šlo to opravdu z celého těla, skočilo to až na 800 tisíc!  Hlavou mi proběhla slova “dračí dech” a vzpomněl jsem si na slova úžasné terapeutky Simonky Láskové, která mi říkala:  “Vy jste v pyramidě kdysi pracoval“…  Došlo mi, že mi pyramida pomáhá  rozpomenout se…

Ještě k tomu výdechu… zkoušel jsem foukat na všechny strany, jestli měřák nereaguje na pohyb vzduchu. Nic se nedělo, reagoval na úplně jinou energii, která souvisela s mým intenzivním výdechem. Došlo mi, že se  tím dechem ve spojení s pyramidou dá vědomě velice intenzivně pracovat a uvádět věci do chodu. Hlavou mi proběhlo: “všude kolem je spousta energie, která jen čeká, až jí myšlenkou uvedeme do pohybu”.

Po hlubokém zívání jsem si všiml, že mám nějaké volnější plíce a průdušky. Pocity dráždění a sípání které se občas dostavovaly od té doby, co jsem si pravděpodobně prošel v prosinci 2019 covidem, byly najednou pryč. To by byla další pecka!

Pak následovalo období, při kterém hodnoty záporných iontů zůstávaly nízké, i když jsem se snažil s pyramidou vnitřně propojovat. To byl zajímavý poznatek a vnesl do mého bádání další otázky. Jsou kromě mého “přispění“ ve hře i nějaké další vlivy? Snad nějaké energetické vlny z Vesmíru? Nebo mi mělo být předchozími pokusy  pouze ukázáno, jaký obrovský energetický potenciál pyramida má? Či snad dochází k nějakému cílenému dávkování, aby té energie nebylo do těla puštěno příliš mnoho a příliš často…? To poslední se zdá být v tento okamžik nejvíce pravděpodobné, protože se totiž později vícekrát stalo, že při pobytu na lůžku mi vyhozené pojistky nedovolily v zimě při venkovních mínus teplotách  v pyramidě déle pobývat. Jednou to byl teplovzdušný ventilátor, který jsem si bral s sebou dovnitř,  jindy zase pojistky v domě, které “ z ničeho nic“ náhle přerušily přívod proudu kabelem do pyramidy. Můj naplánovaný pobyt na 45 minut tak byl po 20 minutách ukončen. Opravdu zajímavé…

Než jsem si dal od dalších měření pauzu, provedl jsem ještě nár pokusů. Dal jsem celkem asi pětkrát na noc do pyramidy měřák iontů napojený na počítač, abych pořídil záznamy a zjistil, co se v pyramidě odehrává v době mé nepřítomnosti. Hodnoty ve chvíli instalace prvního pokusu byly opět nízké, dokonce pod jeden tisíc.  Vše jsem nachystal na měření, zapnul a šel spát.

Když jsem ráno otevřel v počítači graf znázorňující průběh nočního měření, spadla mi opět čelist. Po mém večerním odchodu z pyramidy vylétly hodnoty okamžitě k hranici 1 000 000 (jeden milión), aby pak pozvolna, během více jak pěti hodin měření, klesaly k 500 000! Po celou dobu měření tedy byla hladina záporných iontů v pyramidě na extrémně vysokých hodnotách, které překonaly veškerá má očekávání.

Druhý úspěšný noční pokus začal  v době instalace měřící aparatury na podobně nízkých hodnotách, ráno pak na mě opět čekalo překvapení v podobě vysokých hodnot, které se v pyramidě vyskytovaly. Po většinu času se hodnota záporných iontů pohybovala kolem 600.000 (šest set tisíc).

Celkem jsem udělal více pokusů, ne každý vykazoval vysoká čísla. Ta která jsou zaznamenána, stojí ovšem za to a ukazují na obrovský energetický potenciál velkých titanových meditačních pyramid. Jsme ale teprve na začátku, bádání pokračují dál…

 

Martin