Titanová pyramida jako multidimenzionální zářič

Je všeobecně známo, že tvarové objekty v podobě pravidelných konvexních mnohostěnů, nazývané taktéž jako Platónská tělesa, vyzařují do okolí specifickou energii. Veškerá příroda a evoluce nese otisky těchto tvarů a tyto tvarové zářiče jsou jejich nedílnou součástí. Druh vyzařované specifické energie je pak závislý od příslušného tvaru a hmotného složení zářiče. Typickým příkladem může být například oktaedr popř. jeho polovina, kterou lépe známe pod pojmem pyramida. Účinky pyramidálního záření jsou lidské populaci odedávna velmi dobře známy.

Samostatnou kapitolu tvoří pyramidální stavby, kde základním stavebním materiálem je kámen, jež obsahuje především křemík s piezoelektrickými účinky. Skutečný význam pyramidálních staveb a jejich působení na člověka nebyl doposud lidmi zcela pochopen a čeká na objasnění. Jisté však je, že klasické pyramidy vchází do koherence se silovými elektromagnetickými poli planety Země a také jsou schopny přijímat jemnohmotnou kosmickou energii, která byla v dávnověku používána pro rozšíření vědomí zasvěcených jedinců.

Zcela specifickým produktem je zářič ve tvaru pyramidy s úhly posvátné geometrie, zhotovený z čistého titanu, stříbřitě šedého kovu, se svými zcela unikátními vlastnostmi. Titanová pyramida posouvá hranice příjmu kosmické energie do oblasti jemnohmotného záření a stává se tak multidimenzionálním zářičem. Vzhledem k tomu, že i člověk je širokospektrální energetická multidimenzionální bytost, kdy kolem svého fyzického těla má jemnohmotné obaly obsahující energoinformační záznamy od emocí, psychiky, mentality, až po duchovní plány a jejich naplňování, stává se Ti pyramida velmi zajímavým pomocníkem, inspirátorem a harmonizačním nástrojem jedince.