Působení pyramid

Fyzická úroveň

Pyramidy především čistí a harmonizují svoje okolí. Vybalancovávají energetické disharmonie a tím vytvářejí zdravější prostředí. Zvyšují vitalitu a životní energii živých organismů, podporují samo uzdravovací procesy v těle. Mění strukturu vody, která je naším stavebním materiálem, zvyšují její kvalitu a energetický potenciál.

Působí výborně na potraviny, dodávají jim energii, zlepšují chuť a zároveň neutralizují negativní dopady škodlivých přísad (pesticidy apod.). Lze je také využít pro snižování nežádoucích vedlejších účinků léků. Podle některých výzkumů dokáží pyramidy dokonce i měnit strukturu hmoty.

Produkují záporné ionty, které nás nabíjejí energií. Rotace pyramidální energie zároveň generuje i fotony, nosiče energie a informací, které mají nezastupitelnou funkci při tvorbě holografických forem reality. Na vrcholu Bosenské pyramidy Slunce vědci naměřili skalární vlny šířící se do Vesmíru rychlostí větší než světlo, jsou tedy úžasným komunikačním médiem na velké vzdálenosti.

Psychická úroveň

Pyramidy rozpouští energetické bloky v těle, pomáhají vyplavovat destruktivní programy, které nám komplikují život. Odhalí naše navyklé myšlenkové pochody, reakce a díky tomu je můžeme začít transformovat. Svým tvarem nám předávají frekvence stability, odolnosti, odvahy a my začínáme cítit pevnější půdu pod nohami v situacích, z kterých jsme dříve měli obavy. Dávají nám sílu realizovat naše záměry a uskutečňovat naše sny.

Spirituální úroveň

Pyramida je  energetickým zářičem, který zvyšuje naše vibrace. Tím dochází k zcela zásadní proměně nejen nás, ale následně i našeho okolí. Pozvedává nás do vyšší vibrační úrovně, kde jsme chráněni před nízkými vibracemi.

Pyramidy nás napojují na energii naší duše, obracejí naší pozornost směrem dovnitř, vedou nás k sebepoznání, kdo jsme a proč jsme tady. Propojují nás s duchovním světem, s jinými dimenzemi, napojují nás na naše duchovní průvodce. Pomáhají pochopit principy fungování Vesmíru, paralelních realit  a jsou nástrojem tvoření vlastní reality.

 

Titanová pyramida jako multidimenzionální zářič

Je všeobecně známo, že tvarové objekty v podobě pravidelných konvexních mnohostěnů, nazývané taktéž jako Platónská tělesa, vyzařují do okolí specifickou energii. Veškerá příroda a evoluce nese otisky těchto tvarů a tyto tvarové zářiče jsou jejich nedílnou součástí. Druh vyzařované specifické energie je pak závislý od příslušného tvaru a hmotného složení zářiče. Typickým příkladem může být například oktaedr popř. jeho polovina, kterou lépe známe pod pojmem pyramida. Účinky pyramidálního záření jsou lidské populaci odedávna velmi dobře známy.

Samostatnou kapitolu tvoří pyramidální stavby, kde základním stavebním materiálem je kámen, jež obsahuje především křemík s piezoelektrickými účinky. Skutečný význam pyramidálních staveb a jejich působení na člověka nebyl doposud lidmi zcela pochopen a čeká na objasnění. Jisté však je, že klasické pyramidy vchází do koherence se silovými elektromagnetickými poli planety Země a také jsou schopny přijímat jemnohmotnou kosmickou energii, která byla v dávnověku používána pro rozšíření vědomí zasvěcených jedinců.

Zcela specifickým produktem je zářič ve tvaru pyramidy s úhly posvátné geometrie, zhotovený z čistého titanu, stříbřitě šedého kovu, se svými zcela unikátními vlastnostmi. Titanová pyramida posouvá hranice příjmu kosmické energie do oblasti jemnohmotného záření a stává se tak multidimenzionálním zářičem. Vzhledem k tomu, že i člověk je širokospektrální energetická multidimenzionální bytost, kdy kolem svého fyzického těla má jemnohmotné obaly obsahující energoinformační záznamy od emocí, psychiky, mentality, až po duchovní plány a jejich naplňování, stává se Ti pyramida velmi zajímavým pomocníkem, inspirátorem a harmonizačním nástrojem jedince.