Andrea Viola Sluková (CZ)

Na první pohled vypadala titanová pyramida docela nenápadně. Ale jen do té doby, než jsem si ji vzala do ruky nebo jsem nějaký čas byla v její přítomnosti. A nejvíce, když jsem do jedné z těch velkých měla příležitost vstoupit a pobýt v ní nějaký čas. Tolik síly se v ní ukrývá, tolik sdělení může zprostředkovat.

Vnímám ji,

* že je úžasným mostem mezi nebem a zemí,

* že z podstaty formy své základny může přinést pocit stability a pocit bezpečí života tady na zemi a že je současně silnou anténou, která nás dokáže propojit s vědomím a moudrostí vesmíru a naší šťastnou hvězdou,

* že je současně siným zesilovačem, a to všeho dobrého i toho horšího. A pokud objevíte tento princip, vede nás to k čistotě myšlenek a všech našich úmyslů a činů.

Vnímám ji, že je jedním z nástrojů, který nám dokáže zprostředkovat pocit, jaké to je stát opravdu pevně nohama na zemi a prožívat svou každodennost ve svém srdci a vědomě jít životem cestou svého srdce. V její přítomnosti je tak snadné se propojit se svým srdcem a bohatstvím, o kterém v hloubi duše víme, že existuje a že jsme jejich nositeli, a už zůstat ve spojení.

V kontaktu s pyramidou je možné také zahlédnout a pocítit, jaké to je být majákem svého života a být ve spojení s dary, které nám byly dány do vínku při našem zrození.

Jsem velmi vděčná za příležitost setkání s titanovou pyramidou a pobytem v ní. Propojení s jejím poselstvím a moudrostí mi každý den otevírá nové a další tajemství života na cestě mého srdce.

V jedné s z meditací se mi ukázalo, že přináší SVĚTLO PRO PLANETU.

Děkuji za vše, co skrze Titanovou Pyramidu přichází.

s láskou Andrea Viola ✨❤🙌

www.andreaviola.cz