Lucka (CZ)

Meditace s titanovou pyramidou. Přichází spoustu lidí. Jsou to duše. Jsou přitahované tím, co se tady děje. Ale nemohou do prostoru propojeného světelným paprskem vytvořeným pyramidou. Mají jiný záměr. Asi nám to chtějí trošku pokazit. Paprsek stoupá vzhůru. V energiích nahoře se pohybují jiné bytosti. Tady dole jsou spíš přízemní tmavší bytosti. Dívají se na silný světelný paprsek, který stále stoupá vzhůru. Směřuje hodně vysoko. Mám pocit, že pyramida nám chce ukázat nějaké prastaré informace. Paprsek světla vysoko nahoře rozsvěcuje různá místa. Patrně planety nebo hvězdy. Jako když hledáme klíč. Některé duše vstupují do tohoto světla, ale jen ty, co mohou. Paprsek světla z pyramidy obíhá celou Zemi, jako když tvoří pavučinu. Právě teď vidím další bytosti, které neznám. Jako když naší Zemí proplouvají. A paprsek je zesilován hudbou. Tvoří světelný vodotrysk, který zesiluje, rozšiřuje se a shora vrací světlo. Jde dolů po stromech. V korunách stromů uzdravuje a ochraňuje přírodu. Teď se mi otevírá další prostor ve vesmíru. Opět vidím planety. Je tam ticho a klid. Je to život plný energie, ale jiné než ta, která je tady dole. Jedna z planet je nádherně oranžová. Má poselství pro nás. Nemusíme ho hned přijmout. Je třeba ho napřed nějakým způsobem otevřít. Pro nás jde o harmonizátor vztahů na Zemi. Aby se vztahy zde zharmonizovaly a vyčistily. Energie dole na Zemi houstne. Je intenzivnější, silnější a tvoří se z ní přímo peřina. Společně s energií z oranžové planety vytvářejí krásné obláčky. Jsou jako šlehačka. Neskutečně uklidňující. Jako kdyby ta energie jdoucí skrz pyramidu byla očistnou nebo posilující kůrou. Světelná energie stoupá znovu do všech stran. Její paprsky tvoří různé obrazce. Vidím mnoho jemných bytostí, možná andělů. Je to skutečně očistný proces. Dotýká se i lidí na Zemi a jejich čaker. Zejména třetí čakry určitě. Harmonizuje jen ty lidi, kteří nějakým způsobem chtějí nebo jsou očistě otevření. Cítím, jak se mi propojují 2.,3. a 4. čakra. Ozývá se, rozsvěcuje mnoho takových lidí. A vidím další a další hvězdy s poselstvím.

Meditace č.2
Při různých pasážích jsem měla vždy jiné a pro mne nové vjemy a vize. Ty mi ukázaly věci, se kterými jsem se setkala poprvé, a to především díky spojení zvuků tibetských mís a pyramid. Pyramidy vyzařují nádhernou a velmi silnou energii do míst, kam se člověk běžně nepodívá a kam ani zrakem nedohlédne. V jeden moment jsem si všimla, že energie pyramid za pomoci zvuku mís, velmi sílí a o to intenzivnější jsou pak jejich mnohé účinky.

Při jedné pasáži, kdy se rozezněl zvuk tibetských mís, mi pyramidy ukázaly prostor nacházející se někde ve výšinách, nad našimi hlavami, kde se otevřel Vesmír a uviděla jsme naši planetu zvenčí, z Vesmíru. Zlatá pyramida vyzařovala při hraní mís silnou a pro mne novou energii, která mi ukázala, že dokáže vytvořit jakýsi energetický ochranný obal kolem naší planety. Obal byl vytvořen ale jakoby jen náznakem, jak by to mohlo takto být, či to tak kdysi dávno bývalo. Pyramidou vytvořený energetický obal měl zlaté střípky, které se rozprostřely nad planetou a tím k nám, na naši planetu, nemohla proniknout jen tak nějaká energie, negativní vlivy apod.

Titanové pyramidy vyzařovaly během tohoto prvního bloku hraní jinou, velmi silnou energii, která směřovala nahoru. Tam se rozprostřela do stran a oválně se navracela zpět dolů do jednoho bodu, k pyramidálnímu krystalu (dvě pyramidy na sobě tvořící osmistěn), který dokáže pro nás ještě netušené, což nám bude odhaleno zřejmě později a to tehdy, až k tomu nastanou ty nejvhodnější podmínky na naší planetě.

Při dalším bloku hraní, kdy byl zvuk tibetských mís velmi zesílen, ukazovaly pyramidy svojí vyzařující energií (a to opravdu silně) zcela nové věci, informace a možnosti, které jsou nám po staletí skrývány. Energie z pyramid mi na chvilku ukázala metody a duchovní vědění, které jsme kdysi dávno používali, ale již na některé z nich zapomněli nebo nám byly pod nějakým účelem skryty. Pyramidy mi je v danou chvíli, díky zesílenému zvuku tibetských mís a “pozlaceným“ pyramidám, ukázaly a naznačily, že nám budou navráceny, či znovu objeveny.

Také jsem při hraní na tibetské mísy, společně s energetickým vyzařováním pyramid, cítila velmi silně fyzicky, jak mne čistí od mnohých energií a svým způsobem energeticky uvolňují a léčí mé tělo. Bylo to téměř identické, jako při kraniosakrální terapii, kdy jsem cítila, jak se mi narovnává páteř a odcházejí ze mne těžší energie. Dokonce jsem vnímala a viděla, jak se mi díky zvukům tibetských mís a energiím vyzařujícím z pyramid čistí energetické obaly (éterická těla) mého těla fyzického.

Součástí pokusu bylo í roztočení dvou pyramid na sobě stojících (tvořících osmistěn – krystal). Rotace se ukázala velice přínosná, např. při otáčivém pohybu doprava a při změně tónů hraných na mísy se energie hlouběji nořily do nižších vrstev. Tím se více otevíraly tělesné bloky, které je třeba pročistit, ale kterým se člověk třeba vyhýbá, či o nich ani neví, nebo mu na chvilku ustaly, tak se jimi přestal zabývat. Ale daným otáčivým směrem energie z pyramid, posíleným opačným točivým směrem a změnou zvuků mís, se probudily energie k pročištění, což bylo velmi přínosné a zajímavé.