Titanová pyramida 10x10cm

8.800  (včetně DPH)

Střední velikost

základna: 10x10cm
hmotnost: 1000g,
úhly stran: 51,85°

Výsledky měření virgulí: Facebook

Kategorie: ,

Popis

Čím větší pyramida, tím vyšší intenzita působení. 5x větší hmotnost této pyramidky dává tušit, že se energeticky bude jednat o těžký kalibr.

Tuto pyramidu doporučujeme těm zájemcům, kteří už mají určité zkušenosti s energiemi a čistícími procesy na fyzické i psychické úrovni a kteří si jsou zároveň dobře vědomi vlivu svých myšlenek na sled událostí, které se jim dějí. Tato pyramida je totiž mimořádně silným a rychlým nástrojem manifestace myšlenek do reality a proto je potřeba i určité míry uvědomování si zákonitostí Vesmíru, v kterém se nacházíme. Tuto pyramidu nedoporučujeme pořizovat z pouhé zvědavosti nebo rozmaru, ale na základě intuitivního impulsu, kdy budete cítit, že vás oslovuje a přitahuje.

Důležitá upozornění:

Pyramidy jsou odesílány ve speciálním ochranném obalu, aby během přepravy nedošlo k jejich poškození. K zakoupeným pyramidám přikládáme automaticky návod aktivace, katalog a lahvičku se speciálním čistícím prostředkem na titan, který nejen odstraní všechny nečistoty z povrchu pyramidy (včetně otisků prstů), ale zároveň i po určitou dobu chrání před dalším znečištěním.

Opracování povrchu:

Při procesu výroby titanových pyramid byla zavrhnutá sériová výroba, a proto všechny titanové pyramidy jsou vyráběny jako zcela individuální kusy. Tato filozofie a přístup může způsobit to, že zejména při ručním opracování povrchu pyramid může klient při srovnávání dvou identických pyramid zaznamenat nepatrné rozdíly, které však nemají žádný vliv na funkčnost, ba naopak vytvářejí fenomén jedinečnosti výrobku.

Stejnorodost povrchu:

Titanové pyramidy jsou vyráběny z kovaných polotovarů. Při procesu kování může vlivem zhutňování materiálu docházet k drobným lokálním změnám homogenity zrnitosti materiálu, které se pak na finálním povrchu mohou  projevit nepatrně odlišným odstínem daného místa oproti ostatní ploše.  Na kvalitu (absolutní čistotu) titanu to však nemá žádný vliv, ta je definována a garantována nezávislým certifikátem materiálu výrobce.